Community News

Welcome to the Postural Restoration Community! This is where you will read the latest industry news, hear about upcoming events, find helpful deadline reminders, and view a plethora of additional resources regarding our techniques and curriculum. The great part about it is--not only can you can view the entries we post, you can also post about the things that matter to you. Did you find an interesting article about a technique you learned in one of your courses? Do you have a patient case study you want to share with other professionals? Simply click "Submit an Entry" and follow the easy steps towards getting your information published in the PRI Community!

Select Date

Pytanie– W mojej praktyce klinicznej mam często do czynienia z pacjentami z dłuższą kończyną dolną lewą pomimo tego, że kolec biodrowy przedni górny po tej samej stronie jest przesunięty do przodu w stosunku do prawego. Czy jest to wynikiem zwiększonego napięcia prawych mięśni brzucha czy przyczyna leży w przodopochyleniu miednicy po lewej stronie?

Odpowiedź– W większości przypadków, funkcjonalne wydłużenie kończyny dolnej lewej związane jest z rozciągnięciem więzadła biodrowo-udowego lub łonowo-udowego. W tych przypadkach pracujemy nad zwiększeniem aktywności mięśnia pośladkowego średniego lewej strony.  Kolejną przyczyną funkcjonalnego wydłużenia kończyny dolnej lewej jest rozciągnięcie przedniej torebki lub skurczenie tylnej torebki stawu biodrowego.

* Statystycznie, anatomiczna( niefunkcjonalna) różnica w długości kończyn występuje tylko u około 1-2 % społeczeństwa.

Link do strony w języku angielskim

Pytanie– Dlaczego stopień „0” przypisywany jest osłabieniu mięśni zasłaniaczy? Czy nie powinniśmy tu mówić o osłabieniu wszystkich rotatorów zewnętrznych? Poza tym czy jest to zasłaniacz zewnętrzny i wewnętrzny czy tylko wewnętrzny?

Odpowiedź– Mięsień zasłaniacz wewnętrzny i zewnętrzny są mechanicznie w najlepszym położeniu, aby przesunąć panewkę na kość udową. Jezeli pacjent nie potrafi podnieść dolnego st. skokowego od podłoża, możliwość przesunięcia panewki do kości udowej lub kości udowej do panewki jest ograniczona. Doprowadzi to do ograniczeń funkcjonalnych w płaszczyźnie czołowej i poprzecznej.
Mięśnie pośladkowy średni i wielki są mięśniami opozycyjnymi do łańcucha przedniego wewnętrznego.
Link do strony w języku angielskim

Kursy w 2010 roku

Wciaż staramy się ustalić dokładne daty kursów na rok 2010.
Mamy nadzieję przekazać terminy “Miokinematycznej odbudowy wzorców zespołu lędźwiowo – miedniczno – udowego” wkrótce.
Przepraszamy za opóźnienie.

“Pozycje dnia codziennego” są nieodzownym elementem utrzymania zmian osiągniętych ćwiczeniami PRI w czasie procesu rehabilitacyjnego.
Link do strony w języku polskim
Link do strony w języku angielskim

This is the last week to register for Myokinematic Restoration in Waterbury, CT and Cervical-Cranio-Mandibular Restoration in Shakopee, MN. If you are planning to attend either of these courses please call or register online before Saturday, December 19th to receive the early registration rates. We hope you can make it! 

We are gearing up for our 4 day Interdisciplinary Integration course April 14-17, 2010.  Day one will be spent on the foot!  Curt Johnson, PT will be presenting part of the day and he wanted to share a few words with everyone!  We hope this will get you as excited as we are!

Greetings PR fans,

I’d like to briefly introduce myself and share some recent experiences. If you’re like many of us, we are looking forward to the Interdisciplinary Integration course in April 2010. I have the privilege of teaching with Ron Hruska and Dr. Paul Coffin about foot integration. The portion I will present will be called “myokinematics of the foot”. I’m quite excited about the subject and believe you’ll find it very interesting and helpful, even if you attended last year’s course (or don’t like feet).

Recently I attended the 12th annual International Conference of Foot Biomechanics and Orthotics Therapy in Atlanta Georgia, presented by the Prescription Foot Orthotics Laboratory Association (PFOLA). Three days of feet. It was great! Preeminent podiatrists, physical therapists, athletic trainers and orthotists from around the world convened and presented over current research. I am excited over the large body of research addressing postural control interventions, including both proximal and distal influences in the lower extremities. This was my second experience at one of the most collegial, multidisciplinary, multinational and fascinating conferences I’ve attended. It was a great compliment and preparation for meeting with Ron and attending Impingement and Instability again, in North Carolina this last October.

I look forward to seeing many of you in April 2010.

Curt Johnson, PT

To read more about Curt, click here!

After several inquiries regarding selecting a mattress we now have something in writing!  Ron Hruska put together a helpful handout that outlines PRI’s recommendations on mattresses.  CLICK HERE!

Jest to klasyczny przykład lewego łańcucha przedniego wewnętrznego (L AIC) z asymetrią łatwo zauważalną na zdjęciu rtg. Proszę zauważyć różnicę w otworach zasłonowych i głowach kości udowych oraz asymetrię otworów miednicznych.
Wiecęj wiadomości na temat tego łańcucha mięśniowego znajdziecie Państwo w czasie kursu „Miokinematyczna odbudowa wzorców zespołu lędźwiowo – miedniczno – udowego”.

We would like to give a BIG congratulations to the newest PRC class!  You guys all did an outstanding job and we are all proud of you!!

Pictured from left to right (James Anderson, Kathy Johnson, Kristen Spencer, Christy Peterson, Mike Bartels, Sidney Rivera, Eric Pinkall, Scott Pruitt, Ron Hruska).

Postural Restoration Certified physical therapist, John Macy, was recently featured in the Omaha World Herald for his work with Omaha Symphony musicians. His approach to movement re-education is strongly influenced by the Alexander Technique, which he has taught since 1983. John has presented numerous workshops to both movement professionals and the public on movement re-education both in the US and Europe and was a co- founder of Alexander Technique International, an international organization for the advancement of the Alexander Technique. He currently is a partner in Alexander Technique of OmahaThe Workout Inc. in Omaha, Nebraska is where John practices now, providing services in a Physical Therapy clinic and full service pilates studio that is also a PRI Certified Center. The services provided at the Workout Inc. are based on a philosophy that pain free, efficient and expressive movement can be achieved by anyone.

To read the article printed in the Omaha World Herald, click here

Powyższe zdjęcie przedstawia przypadek wycierania części wewnętrznej buta w okolicy przyśrodkowej lewej pięty, co świadczy o nadaktywności prawego mięśnia przywodziciela wielkiego. Wynikiem tego, będzie wysuwanie sie pięty z buta w pierwszej fazie przenoszenia w czasie chodu. 
Kolejnym wskaźnikiem nadaktywności mięśnia przywodziciela wielkiego po stronie prawej jest brak wymachu prawej kończyny górnej podczas chodu. Pacjenci ci będą potrzebowali programu ćwiczeń opartego na inhibicji powyższego mięśnia, a także będą będą musieli koncentrować się na utrzymaniu kontaktu lewej pięty z podłożem w fazie stania.
Link do strony w języku angielskim

W związku z restrukturyzacją PRI w Polsce (dziękujemy panu Jarkowi Misiakowi za współpracę i wkład w zorganizowanie dotychczasowych kursów), informujemy o następujących zmianach:

  • nowa siedziba PRI, ul. Ustrzycka 5, 02-141 Warszawa
  • integracja rehabilitacji ruchowej i dentystyki, pani Agnieszka Jasek, Dental Union.
  • rozwój działalności dydaktycznej w ośrodkach w Warszawie, Krakowie, Opolu, Poznaniu, Kielcach.

W ciągu najbliższych dwóch tygodni powiadomimy o terminach kursów na kwiecień 2010.