W związku z restrukturyzacją PRI w Polsce (dziękujemy panu Jarkowi Misiakowi za współpracę i wkład w zorganizowanie dotychczasowych kursów), informujemy o następujących zmianach:

W ciągu najbliższych dwóch tygodni powiadomimy o terminach kursów na kwiecień 2010.