Test biernego przywiedzenia Hruski

Pytanie– Dlaczego stopień „0” przypisywany jest osłabieniu mięśni zasłaniaczy? Czy nie powinniśmy tu mówić o osłabieniu wszystkich rotatorów zewnętrznych? Poza tym czy jest to zasłaniacz zewnętrzny i wewnętrzny czy tylko wewnętrzny?

Odpowiedź– Mięsień zasłaniacz wewnętrzny i zewnętrzny są mechanicznie w najlepszym położeniu, aby przesunąć panewkę na kość udową. Jezeli pacjent nie potrafi podnieść dolnego st. skokowego od podłoża, możliwość przesunięcia panewki do kości udowej lub kości udowej do panewki jest ograniczona. Doprowadzi to do ograniczeń funkcjonalnych w płaszczyźnie czołowej i poprzecznej.
Mięśnie pośladkowy średni i wielki są mięśniami opozycyjnymi do łańcucha przedniego wewnętrznego.
Link do strony w języku angielskim