Kursy w 2010 roku

Kursy w 2010 roku

Wciaż staramy się ustalić dokładne daty kursów na rok 2010.
Mamy nadzieję przekazać terminy “Miokinematycznej odbudowy wzorców zespołu lędźwiowo – miedniczno – udowego” wkrótce.
Przepraszamy za opóźnienie.