Jest to klasyczny przykład lewego łańcucha przedniego wewnętrznego (L AIC) z asymetrią łatwo zauważalną na zdjęciu rtg. Proszę zauważyć różnicę w otworach zasłonowych i głowach kości udowych oraz asymetrię otworów miednicznych.
Wiecęj wiadomości na temat tego łańcucha mięśniowego znajdziecie Państwo w czasie kursu „Miokinematyczna odbudowa wzorców zespołu lędźwiowo – miedniczno – udowego”.