Funkcjonalne wydłużenie kończyny dolnej lewej

Pytanie– W mojej praktyce klinicznej mam często do czynienia z pacjentami z dłuższą kończyną dolną lewą pomimo tego, że kolec biodrowy przedni górny po tej samej stronie jest przesunięty do przodu w stosunku do prawego. Czy jest to wynikiem zwiększonego napięcia prawych mięśni brzucha czy przyczyna leży w przodopochyleniu miednicy po lewej stronie?

Odpowiedź– W większości przypadków, funkcjonalne wydłużenie kończyny dolnej lewej związane jest z rozciągnięciem więzadła biodrowo-udowego lub łonowo-udowego. W tych przypadkach pracujemy nad zwiększeniem aktywności mięśnia pośladkowego średniego lewej strony.  Kolejną przyczyną funkcjonalnego wydłużenia kończyny dolnej lewej jest rozciągnięcie przedniej torebki lub skurczenie tylnej torebki stawu biodrowego.

* Statystycznie, anatomiczna( niefunkcjonalna) różnica w długości kończyn występuje tylko u około 1-2 % społeczeństwa.

Link do strony w języku angielskim