Pytanie – Po przeczytaniu artykułu dotyczącego “odwrotnego przysiadu” w “Performance Volleyball Conditioning”, zastanawiam się jakie kroki powinienem podjąć w przypadku zawodniczki, która nie jest w stanie osiągnąć pozycji pełnego przysiadu -pozycji wyjściowej do tego ćwiczenia. Czy powinna starać się zejść do przysiadu jak najniżej potrafi z piętami płasko i spróbować wykonać to ćwiczenia bez osiągnięcia pełnej pozycji wyjściowej?

Odpowiedź– Jeśli pracujesz ze sportowcem,  który nie potrafi wykonać pełnego przysiadu, poleć mu np. chwycić framugę drzwi, aby co zwiększyć jego stabilność. Pacjent chwyta boczne krawędzie framugi drzwi obiema rękami, próbując wykonać przysiad przenosząc ciężar ciała na pięty.
Innym sposobem zwiększenia stabilności i równowagi ciała może być użycie biurka lub stółu poprzez chwyt za brzegi mebla. Jeśli pacjent potrafi zrobić całkowity przysiad, korzystając z dodatkowej stabilizacji, przenosząc ciężar ciała na pięty, to świetnie! Czasami jednak sportowcy będą starali się utrzymać w tej pozycji używając mięśni przedniej ściany goleni. W tym przypadku polecamy pacjentowi wykonanie przysiadu do momentu, w którym jeszcze nie czuje napięcia mięśni przedniej ściany goleni, i z czasem będzie potrafił wykonać to ćwiczenie w coraz niższej pozycji. Należy pamiętać, że pozycja pełnego przysiadu jest poprawna tylko wtedy, gdy pacjent potrafi osiągnąć ją bez aktywacji mięśni piszczelowych.
Ostatnią propozycją jest wykorzystanie do wsparcia ściany. To świetny sposób na początek.
* Tłumaczenie nadesłane przez p. R. Hojszyka. Dziękujemy.