Łączymy się ze wszystkimi Rodakami, w tygodniu żałoby narodowej związanej z drugą tragedią katyńską.