Problemy z oddychaniem po technikach manualnych…

Pytanie– Jeden z pacjentów w kilka- kilkanaście godzin po technikach manualnych wykonanych w czasie terapii zauważył problemy z głębokim oddychaniem, narzekał na uczucie ciężkości na klatce piersiowej i świszczący oddech. Co było przyczyną w/w problemów i w jaki sposób można zwiększyć komfort pacjenta po technikach manualnych?
Odpowiedź– Świszczący oddech i problemy z głębokim oddychaniem kilka-kilkanaście godzin po technikach manualnych jest charakterystyczne dla pacjentów z przewlekłą chorobą oskrzelowo-płucną. Drugą grupą pacjentów z w/w objawami bedą pacjenci charakteryzujący się brakiem strefy apozycji przepony po stronie lewej.
Po terapii manualnej i „otwarciu” funkcjonalnym dróg oddechowych, pacjent musi umieć włączyć mięśnie skośne brzucha lewej strony w celu osiągnięcia opozycji dla lewej przepony niezbędnej dla funkcjonalnego oddychania przeponowego. Proszę upewnić się,że pacjent wykonuje ćwiczenia wspomogające lewe mięśnie brzucha (odwiedzenie odcinka piersiowego po stronie lewej).