Zapraszamy do zapisywania na kurs “Miokinematyczna odbudowa wzorców zespołu lędźwiowo – miedniczno – udowego” przez naszą stronę pod linkiem “Kursy”. Należność za kurs prosimy wpłacać w momencie rejestracji. Cenę podaliśmy w dolarach, aby było to zgodne z cenami w USA.

Jeżeli planujecie Państwo wpłatę w złotówkach, prosimy używać przelicznika według Narodowego Banku Polskiego ,“kurs średni” na dany dzień, w którym będzie wypełniania rejestracja.
Potwierdzenie kursu z dokładnym adresem obiektu, podamy na 8 tygodni przed datą szkolenia na stronie PRI- prosimy sprawdzać