Leczenie chirurgiczne jest jedynym sposobem na całkowite połączenie rozdzielonych włókien mięśniowych.  Jednak PRI nie zawsze zaleca tej metody, gdyż może to tylko doprowadzić do dalszych komplikacji. Celem leczenia według PRI powinno być przybliżenie rozdzielonych włókien mięśniowych pozwalając organizmowi na próbę naturalnego ich połączenia.
W przypadku rozdzielenia włókien mięśnia prostego brzucha, wartość kąta mostka (między rekojęścią a trzonem) będzie obniżona. Dolne żebra będą położone w rotacji zewnętrznej co doprowadzi do stanu hiperwentylacji. Oznacza to, że w momencie wdechu, żebra będące w rotacji zewnętrznej (jama klatki piersiowej powiększona) doprowadzą do dalszego, niefunkcjonalnego zwiększenia rozmiarów klatki piersiowej i oddalenia się przyczepów mięśni brzucha.
Lecznie ortopedyczne powinno więc być skierowane na zwiększenie ruchomości części piersiowej kręgosłupa co pozwoli na funkcjonalną pracę mięśni skośnych brzucha. Mięśnie skośne brzucha będą spełniać funkcję opozycji dla przepony rotując wewnętrznie dolne żebra i ściągając je do dołu co doprowadzi do zgięcia kregosłupa lędźwiowo- piersiowego umożliwiając łączenie się rozdzielonych części mięśnia prostego brzucha.
Link do strony w języku angielskim