Doman stwierdza, że “ funkcjonalnie zorganizowane dziecko będzie miało dominującą dłoń, stopę, ucho i oko po tej same stronie. Jeżeli dziecku brakuje dominacji którejś części ciała po głównej stronie, będzie to odzwierciedlało pewien stopień dysorganizacji neurologicznej ciała” (Doman (1987) states that ‘a completely organized child will have a dominant hand, foot, ear, and eye, which will be all on the same side. If the child lacks complete dominance in any area or does not exhibit dominance on the same side, it’s a reflection of a degree of neurological disorganization’ (“Learning Disabilities and Organization” Volume 7 No. 1, J. of the National Association for Child Development Foundation ) 
Na podstawie powyższego stwierdzenia i według założeń funckjonalnych PRI możemy zauważyć, że wszystkie trzy główne kości (kość krzyżowa, mostek, kość klinowa) będą położone w prawej rotacji w dominujących łańcuchach mięśniowych lewego przedniego wewnetrznego( L AIC- left anterior interior chain), prawego ramiennego ( R BC- right brachial chain) i prawego skroniowo-żuchwowo- szyjnego ( R TMCC- right temporal-mandibular-cervical chain ). Kręgosłup będzie zorientowany (nie zrotowany *) do prawej strony jako wynik pozycji kości krzyżowej. Rotacja ze względu na zwiększone napięcie stawowe będzie w większości przypadów nieporządana i świadczy o kompensacji ciała. Kolejnym elementem przemawiającym za orientacją kręgosłupa lędźwiowego, czyli utrzymaniem tego odcinka we względnej pozycji neutralnej, jest mały zakres rotacji kręgów lędźwiowych (średnio około 1-2 stopni pomiędzy każdym z nich). Wszyscy pacjenci, którzy będą w w/w pozycji, będą w większości przypadków reagowali na leczenie bez większych komplikacji .
Natomiast pacjenci, u których wystąpi kompensacyjna rotacja kręgosłupa lędźwiowego będą mieli problemy z osiągnięciem pozcji neutralnej głownych kości w/w kompleksów.

*Wyjątek mogą stanowić dwa dolne kręgi lędźwiowe, które mogą być minimalnie zrotowane w prawą stronę poprzez napięcię lewego mięśnia lędźwiowego w łańcuchu L AIC