ODDYCHANIE POSTURALNE W POLSCE – WARSZAWA, LISTOPAD 2022

W dniach 4-6.11 do Polski po kilku latach przerwy wrócił kurs metody
Postural Restoration Institute. Pierwszy moduł, jaki odbył się w
Warszawie, to Oddychanie Posturalne, prowadzony przez Michała
Niedzielskiego. Zrealizowany został w innowacyjnej, 3-dniowej formule,
zwiększającej ilość ćwiczeń praktycznych. Uczestnicy kursu mieli
możliwość zapoznać się z fundamentami koncepcji PRI oraz poznali
narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne, które zwiększą ich efektywność
w pracy gabinetowej.

Poza fizjoterapeutami, na szkoleniu licznie stawili się także trenerzy
medyczni, którzy ruch wykorzystują w pracy z osobami z dolegliwościami
bólowymi. Ten fakt cieszy, ponieważ metoda PRI stanowi doskonałe
uzupełnienie świadomego, efektywnego treningu.
Już 4-5.02.2023 odbędzie się kolejny moduł z serii podstawowych kursów
Postural Restoration Institute w języku polskim – Miokinematyczna
Odbudowa Wzorców Kompleksu „Lędźwiowo – Miedniczno – Udowego”. Będzie on
realizowany w formule dwudniowych zajęć online. Więcej informacji na
temat polskich kursów metody PRI znajduje się na stronie
https://inspirowaniruchem.pl/kurs-pri/

zdjęcia