Jednym z zarzutów wypowiadanych pod adresem PRI to ten, że wszyscy pacjenci leczeni są w ten sam sposób. Dominacja jednego łańcucha mięśniowego w obrębie miednicy, barków, czaszki daje to mylne wrażenie, że kolejny pacjent jest odzwierciedleniem poprzedniego. Stwierdzenie to oparte jest na powierzchownym i niepełnym zapoznaniu się z założeniami metody PRI. Prawdą jest, że puntktem wyjścia są te same łańcuchy mięśniowe, które są charakterystyczne dla każdego człowieka. Założenie to jest oparte na anatomicznych podstawach ciała ludzkiego. Każdy z nas ma taką samą ilość organów, mięśni, kości, ich wzajemnego położenia, itp. Większość z nas przyszła na świat w pewien sposób (poród naturalny) z charakterystyczną rotacją tułowia i głowy (rotacja w prawa stronę) w momencie porodu. Etapy rozwoju są także charakterytyczne dla każdego człowieka. Każdy z nas funkcjonuje i jest zarazem ograniczony architekturą budynków, samochodów, ulic itp
Wszystkie te elementy powodują, że jesteśmy w dużym stopniu tacy sami. Dlatego leczenie metodą PRI może być kojarzone jako mechaniczne leczenie pacjentów tymi samymi ćwiczeniami.
Nic bardziej błędnego-ciąg dalszy za tydzień.