Lewy mięsień biodrowy działa jako stabilizator lewego stawu panewkowo- udowego w pozycji rotacji wewnętrznej (L AF IR). Lewy mięsień biodrowy nie jest rotatorem wewnętrznym stawu panewkowo- udowego(AF) , a jedynie stabilizatorem tego stawu po osiągnięciu w/w pozycji. Mięsień ten wpływa tylko na staw panewkowo- udowy(AF) a nie na udowo-panewkowy(FA).
Link do strony w języku angielskim