Kurs Metody PRI W Polsce

Po kilkuletniej przerwie, ponownie mamy przyjemność zaprosić Państwa na kurs PRI w Polsce. W ramach Kompleksowego Kursu, w Polsce odbędzie się pełen podstawowy kurs metody Postural Restoration Institute. Co warte zaznaczenia, odbędzie się on w innowacyjnej, hybrydowej formie, dzięki czemu jego uczestnicy zyskają dwa dodatkowe dni nabywania praktycznej wiedzy oraz dodatkowe narzędzia ułatwiające zrozumienie i wdrożenie tej koncepcji terapeutycznej do pracy.

Co wyróżnia tę formę prowadzenia kursów? Poza trzema podstawowymi modułami kursu PRI, zawiera ona dodatkowy moduł, podczas którego przez dwa dni poruszane będą praktyczne metody pracy zgodnie z wytycznymi Postural Restoration Institute. Na uwagę zasługuje także hybrydowa forma prowadzenia szkolenia. Moduł I i IV odbywać się będą stacjonarnie, zaś II i III w pełni zdalnie. Co więcej, pomiędzy modułami odbywać będą się webinary, na których powtarzana będzie zdobyta wiedza, a uczestnicy będą mogli rozwiać wątpliwości dotyczące praktycznych wdrożeń metody. Podsumowując, kurs będzie realizowany w następującym schemacie:

4-6.11.2022: I Moduł: Oddychanie Posturalne – Zintegrowane Podejście do Postępowania Leczniczego i Patomechanika Wzorców Kompleksu Piersiowo-Brzusznego
3-dniowy kurs stacjonarny w Warszawie

I Webinar: Krótkie powtórzenie modułu I oraz praktyczne Q&A

4-5.02.2022: II Moduł: Miokinematyczna Odbudowa Wzorców Kompleksu Lędźwiowo-Miedniczno-Udowego
2-dniowy kurs online

II Webinar: Krótkie powtórzenie modułu II oraz praktyczne Q&A

13-14.05.2023: III Moduł: Odbudowa Miednicy – Patomechanika Wzorców „Łonowo-Krzyżowych” – Zintegrowane Podejście do Postępowania Leczniczego
2-dniowy kurs online

III Webinar: Krótkie powtórzenie modułu III oraz praktyczne Q&A

17-18.06.2023: IV Moduł: Manualne i niemanualne techniki inhibicji i facylitacji. Część praktyczna rozszerzająca treści z modułów II i III.
2-dniowy kurs stacjonarny w Warszawie

Koszt każdego modułu wraz z webinarem powtórkowym to 2199zł. Szczegółowy program oraz informacje organizacyjne znajdują się na stronie https://inspirowaniruchem.pl/kurs-pri/

Uczestnicy szkolenia po każdym module otrzymają certyfikat Postural Restoration Institute.