Definicja Postawy

Postawa jest odzwierciedleniem powiązań pozycji pomiędzy wieloma systemami organizmu.  Są one tworzone i regulowane poprzez ograniczające wzorce funkcjonalne. Wzorce te, symetrycznie w prawej i lewej części ciała, związane z oddychaniem, trójpłaszczyznowym ruchem i pozycją końcową kreują możliwości i restrykcje.

Ograniczające wzorce funkcjonalne odnoszą się do ruchu, który jest zablokowany w zakresie, płaszczyźnie i kierunku w wyniku nieprawidłowej pozycji spoczynkowej mięśni, stawów i śródpiersia. Funkcja jest zatem limitowana przez układ kostny i tkanki miękkie uniemożliwiając wykonanie prawidłowego ruchu. Adaptacje i kompensacje dla powyższych limitacji wymuszają: nowe neuromotoryczne kodowanie, hyperaktywność mięśni, które znajdują się w nieprawidłowej pozycji powodując nadmierne niefizologiczne   rozciągnięcie, lub błędną rekrutację jako agonistów/antagonistów, zmuszając je do pracy w nietypowych kierunkach i płaszczyznach, nie występujących w neutralnej lub zbliżonej symetrycznie pozycji. Ta kompensacja i hyperaktywność mięśni zazwyczaj staje się dysynchronizmem dla dodatkowych mięśni oddechowych, zginaczy kończyn i osiowych prostowników ograniczając funkcjonalną rotację tułowia, jak i zespoły lędźwiowo-miedniczno-udowy oraz czaszkowo-żuchowo-szyjny.

Przedstawiciel PRI w Polsce
dr Jacek Soboń
Kontakt: www.irp.com.pl
e-mail: biuroirp@gmail.com